مجتمع‌های مسکونی

بطورکلی به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود، فاضلاب بهداشتی می گویند. از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیتهای انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا خانگی نیز گفته می شود. سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیتهایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می شوند. البته باید توجه داشت که فاضلاب انسانی با فاضلاب شهری برابر نیست چراکه فاضلاب شهری علاوه بر فاضلاب خانگی حاوی برخی فاضلابهای دیگر از جمله فاضلاب ادارات و مراکزعمومی، واحدهای تجاری، صنایع داخل شهر و فاضلاب ناشی از نشت به داخل شبکه فاضلاب نیز می باشد. حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن از یک سو و لزوم استفاده مجدد از آب به سبب محدودیت در منابع آبی از سوی دیگر باعث شده است که امروزه تصفیه فاضلابهای بهداشتی از اهیمت خاصی برخوردار شده و توجهات بسیار ویژه ای را به سوی خود جلب نماید. شرکت مهندسی لوتوس برای تصفیه فاضلابهای بهداشتی-انسانی مجتمع های مسکونی که تعداد کل واحدهای آن کمتر از 200 واحد است، استفاده از پکیج های فلزی تصفیه را که به روش لجن فعال با هوادهی گسترده کار می کنند، پیشنهاد می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این پکیج ها به اینجا مراجعه فرمایید. درصورتیکه تعداد واحدهای مسکونی بیش از 200 واحد باشد، به منظور کاهش هزینه ها می توان بجای پکیج های فلزی از تصفیه خانه های بتنی فاضلاب بهداشتی استفاده نمود.

جدول 1: متوسط سرانه مصرف آب خانگی (نشریه شماره 3-117, 1371)

ردیف نوع مصرف

مقدار
لیتر به ازای هر نفر
در شبانه روز

1 آشامیدن 2-5
2 پخت و پز 5-10
3 حمام 25-50
4 لباسشویی 10-20
5 ظرفشویی 5-15
6 دستشویی و توالت 20-30
7 شستشوی خانه 3-10
8 کولر و تهویه مطبوع 2-5
9 متفرقه 3-5
جمع 75-150
برچسب ها
#تصفیه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط