بطور کلی سپتیک تانکها را به دو صورت دفنی و غیر دفنی  نصب می نمایند. اما با توجه به آنکه در اغلب موارد لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک در زیرزمین واقع شده است، ما مجبور به نصب سپتیک تانک بصورت دفنی هستیم.
 

روش نصب دفنی سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانکهای پلی اتیلنی لوتوس به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که توان تحمل خاک اطراف و سربارهای احتمالی (غیر از ترافیک) را دارا می باشند و با اطمینان کامل می توان آنها را در زیر زمین بصورت مدفون نصب نمود. برای نصب سپتیک تانکهای پلی اتیلنی لوتوس مراحل زیر را دنبال نمایید.
 
1- در ابتدا با توجه به ابعاد و حجم سپتیک تانک گود برداری در محل را انجام میدهیم توجه داشته باشید که ابعاد گود مورد نظر معمولا یک متر از طول مخزن سپتیک و یک متر از عرض مخزن سپتیک بیشتر در نظر گرفته میشو د تا در این فضا بتوان لوله کشی های مربوط به ورودی و خروجی مخزن سپتیک تانک را به راحتی انجام داد .
2-بعد از گود برداری و حمل خاک از محل نسبت به پایدار سازی گود اقدام نموده و در مرحله بعد در صورتیکه خاک محل مقاومت کافی را دارد یک لایه بتن مگر با عیار حداقل 150 کیلوگرم بر مترمکعب در کف گود اجرا نمایید. دقت کنید که بتن مگر بصورت کاملا تراز اجرا گردد.
3- باید با توجه به ظرفیت سپتیک تانک و میزان بار وارده به خاک جهت طراحی و احداث فونداسیون بتنی مسلح اقدام کنید  تا در صورت  نشست ناهمگن خاک زیر سپتیک تانک از صدمه به مخزن جلوگیری شود . 
4-سپتیک تانک را بر با کمک قلابهای مخصوص با استفاده از جرثقیل در گود قرار دهید.
-5- لوله های وروردی و خروجی و خروجی بیوگاز را متصل نمایید.
6– خاک مازاد گودبرداری را الک کرده بطوریکه خاک عاری از ذرات سنگدانه بزرگتر از 1 اینچ باشد.
 
 
خاک الک شده را  ابتدا بصورت دستی در اطراف سپتیک تانک بریزید. دقت نمایید که خاک  نرمه  حتما قسمت تحتانی مخازن و زیر شکم مخزن را پر نماید  دقت کنید خاکریزی نباید مستقیما بر روی سپتیک تانک ریخته شود بلکه باید در فضای بین سپتیک تانک و دیواره گود ریخته شود.سپس بعد از پر شدن زیر سپتیک تانک حدودا تا نیم متر میتوانید با وسایل مکانیکی به  صورت لایه لایه با ضخامت نیم متر به خاکریزی ادامه دهید .بهتر است جهت زهکشی اطراف مخزن در برابر آبهای نفوذی زیر سطح زمین در اطراف سپتیک تانک از شن برای پر کردن استفاده شود . 
دقت داشته باشید در هنگام خاکریزی با ماشین آلات مکانیکی از عبور ماشین الات ویا نزدیک شدن بیش از حد انها به سپتیک تانک جلوگیری کنید چرا که مخازن پلی اتیلن قابلیت تحمل بار متمرکز ترافیکی را ندارند و اسیب پذیر هستند .  
 

روش نصب غیردفنی سپتیک تانک پلی اتیلن  

 سپتیک تانکهای غیر دفنی مخازنی هستند که به علت  بدنه قویتر میتوانند روی زمین نصب شوند و فشار داخلی حاصل از حجم فاضلاب را به راحتی و بدون فشار مثبت خاک اطراف تحمل کنند . لذا برای نصب انها میتوان به شرح ذیل عمل کرد .
1- تسطیح محل مورد نظر و اجرای بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب .
2- اجرای فونداسیون بتنی مسلح با توجه به ابعاد و حجم سپتیک تانک پلی اتیلن .
3- حمل و جابجایی سپتیک تانک پلی اتیلن بر روی فونداسیون مورد نظر .
4- اجرای لوله کشی های ورودی و خروجی مخزن و نصب لوله ونت جهت خروج گاز .
 

 

پست های مرتبط