مکانیزم حذف مواد معلق در صافی

 • صاف شدن یا غربال شدن مکانیکی (Mechanical straining)
 • ته نشینی (Sedimentation)
 • جذب سطحی (Adsorption)
 • نیروی ثقل (Gravity)
 • دیفوژن
 • تاثیرات هیدرودینامیک
 • جدا شدن
 • اینرسی
 • کنده شدن (Detachment)

تقسیم بندی فیلترها از جنبه های مختلف

1- از نظر نوع استفاده

الف- مورد استفاده در پیش تصفیه

 • فیلترهای ریز مکانیکی یا میکرواسترینرها
 • فیلترهای درشت دانه افقی و عمودی
 • فیلترهای سنگریزه ای
 • فیلترهای تند ماسه ای

ب- مورد استفاده به عنوان مرحله اصلی تصفیه

 • فیلترهای تند ماسه ای
 • فیلترهای کند ماسه ای
 • فیلترهای غشائی
 • فیلترهای کربن فعال دانه ای
 • فیلترهای دیاتومه

2- از نظر جنس مواد فیلتری

 • ماسه سیلیسی
 • آنتراسیت
 • کربن فعال
 • و …

3- از نظر جهت جریان

 • رو به بالا
 • رو به پایین
 • دو طرفه
 • افقی

4- از نظر تعداد لایه

 • یک لایه
 • دو لایه
 • چند لایه

5- از نظر استغراق

 • مستغرق
 • غیر مستغرق

عوامل موثر روی کاهش دوره فیلتراسیون

1- تجمع مصالح ریز دانه بستر در سطح صافی

2- ریز بودن اندازه موثر مصالح بستر به نسبت نرخ فیلتراسیون انتخاب شده

3- زیاد بودن غلظت مواد معلق و لخته ها در آب ورودی به صافی

4- کثیف بودن بستر و پر بودن از گلوله های گلی

5- وجود جلبک های مسدود کننده بستر در آب ورودی

6- تجمع حباب های هوا در بستر صافی

7- استفاده بیش از حد بهینه از پلی مر ها

فیلترهای ایده آل

1- فیلترهای ایده آل فیلتری است که جهت جریان در آن از دانه درشت به دانه ریز صورت پذیرد.

2- ترتیب استقرار لایه های فیلترهای ثقلی تند به علت شستشوی معکوس به گونه ای است که جریان از دانه ریز به طرف دانه درشت صورت می گیرد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط