به مجموع کل مواد جامد محلول در فاضلاب TDS می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش محلول از مقدار کل جامدات (TS) فاضلاب است. هر چه نسبت TDS به TS بیشتر باشد بیانگر آن است که حجم بیشتری از جامدات را جامدات محلول تشکیل می دهند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط