روش UASB یکی از مهترین روشهای بی هوازی بیولوژیکی در تصفیه انواع فاضلابها به خصوص فاضلابهای صنعتی  است. UASB مخفف Upflow Anaerobic Sludge Blanket و به معنای ((پتوی لجن بی هوازی رو به بالا)) است. این روش در سال 1979 توسط دکتر Gatze Lettinga در دانشگاه Wageningen هلند ابداع گردید.

این روش شامل یک رئاکتور بی هوازی است که فاضلاب از قسمت پایین آن وارد شده و در حین حرکت رو به بالای خود با پتوی لجن (توده میکروارگانیسمها) تماس می یابد. این تماس سبب جذب مواد آلی فاضلاب توسط میکروارگانیسم ها و تجزیه آنها طی فرآیندهای بیولوژیکی می شود. رئاکتورUASB مشابه دیگر رئاکتورهای بی هوازی نسبت به تغییرات دما و pH حساس است. بهترین دمای کارکرد رئاکتور UASB محدوده دمایی 40-30 درجه سانتیگراد و pH بهینه آن حدود 7 می باشد.

<

p style=”text-align: justify;”>اما کلیدی ترین پارامتر کنترل این رئاکتور سرعت جریان روبه بالای فاضلاب است چراکه سرعت کم سبب ته نشین شدن توده بیولوژیکی و سرعت بیش از اندازه باعث خروج میکروارگانیسم ها از رئاکتور می شود. بسته به نوع فاضلاب سرعت بهینه جریان رو به بالا 1-0/6 متر بر ساعت می‌باشد. انجام واکنشهای بیولوژیکی در محیط بی هوازی رئاکتور باعث تولید گازهایی می شود که به آنها بیوگاز می گویند که بیشترین بخش آن را گاز متان تشکیل می دهد. جهت جمع آوری این گازها یک سیستم جمع آوری گاز در رئاکتور تعبیه می گردد.

برچسب ها
#UASB

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط