سپتیک تانک  سپتیک تانک پلی اتیلن یک روش جهت پیش تصفیه است که فاضلاب در آن بوسیله فرآیندهای ته نشینی، شناورسازی و بیولوژیکی تصفیه می شود. سهولت تهیه و نصب سپتیک تانک پلی اتیلن و همچنین کارایی آن در پیش تصفیه فاضلاب باعث شده است که از سپتیک تانک پلی اتیلن در تصفیه فاضلاب های بهداشتی در ساختمانهای مسکونی، ساختمانهای اداری، کارگاه های ساختمانی، کارخانجات، هتل ها و مراکز اقامتی استفاده شود.

    به علت مزایای متعدد پلی اتیلن، امروزه بیشتر سپتیک تانکها از جنس پلی اتیلن ساخته می شود. شرکت مهندسی لوتوس انواع مختلفی از سپتیک تانک پلی اتیلن را در ظرفیت ها و ابعاد مختلف تولید و عرضه می نماید.

مزایای سپتیک تانک پلی اتیلن

1- مقاومت بسیار بالا در مقابل خوردگی ناشی از فاضلاب
2- آب بندی کامل و عدم امکان نشت فاضلاب به خارج از سپتیک تانک
3- سرعت در ساخت و نصب در کوتاهترین زمان ممکن
4- وزن کم و سهولت در بارگیری و حمل و نصب
5- امکان نصب سپتیک تانک پلی اتیلن بصورت مدفون به علت مقاومت مکانیکی بالا در برابر فشار خاک
6- عدم انتشار بو به علت دریچه های مناسب و تعبیه لوله هواکش (ونت)
7- قابلیت جابجایی و نصب در محل دیگر در صورت نیاز
8- عدم نیاز به انجام عملیات عمرانی در محل نصب جهت ساخت سپتیک تانک
9- سهولت در تخلیه لجن با استفاده از دریچه های بازدید و تخلیه

مشخصات فنی سپتیک تانک پلی اتیلنی
جنس پلی اتیلن PE 100
بدنه دو جداره با پروفیل تقویتی مارپیچی
وزن مخصوص 960 کیلوگرم بر متر مکعب
روش نصب روزمینی یا مدفون
عمق نصب 1 متر (بصورت سفارشی تا 4 متر)
استاندارد طراحی
استاتیکی
ATV 127
استاندارد اتصالات
و جوشکاری
DVS 2207, DVS 2209
استاندارد ساخت ISIRI 91136-3
استاندارد نصب DIN 16961, EN 1610

 موارد استفاده از سپتیک تانک پلی اتیلن

1- انجام پیش تصفیه فاضلاب و کاهش میزان آلودگی آن
2- حذف لجن و ذرات معلق به منظور جلوگیری از گرفتگی
3- جلوگیری از پرشدن سریع چاه جذبی با حذف لجن و چربی و روغن بوسیله سپتیک تانک پلی اتیلن
4- یکنواخت کردن غلظت فاضلاب و جلوگیری از وارد شدن شوک به سیستم های تصفیه فاضلاب
5- جمع آوری و انباشت فاضلاب در مواردی که امکان تخلیه فاضلاب به چاه جذبی وجود ندارد.
6- استفاده از مخزن دوم سپتیک تانک پلی اتیلن جهت نصب پمپ لجن کش

  

اجزای سپتیک تانک پلی اتیلن

1- سیستم ورودی فاضلاب که شامل لوله ورودی و بافل آن است.

2- مخزن اول که اصلی ترین بخش سپتیک تانک پلی اتیلن بوده و دو سوم از حجم کل را در بر می گیرد.

3- دیوار میانی جداکننده که از خروج لجن و چربی و دیگر مواد شناور به مخزن دوم (زلال سازی) جلوگیری می کند.

4- مخزن دوم یا مخزن زلال سازی که یک سوم از حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن پساب خروجی مخزن اول تجمع می یابد.

5- لوله تخلیه بیوگاز که به آن هواکش (Vent) هم می گویند. بیوگاز تولید شده از طریق این لوله از سپتیک تانک خارج می گردد.

6- دریچه های بازدید و تخلیه لجن که از آنها جهت بازرسی در زمان بهره برداری و همچنین تخلیه لجن استفاده می شود.

7- پایه های تعادلی که هم تراز با کف مخزن نصب می شوند.

روش کارکرد سپتیک تانک پلی اتیلن

    هر سپتیک تانک از دو مخزن کنار هم تشکیل شده که حجم مخزن اول معمولا 2 برابر حجم مخزن دوم است. سرعت فاضلاب پس از ورود به مخزن اول کاهش یافته و همین مسئله باعث می شود که لجن و ذراتی که داری چگالی بیشتری نسبت به آب هستند به سمت کف مخزن سقوط کرده و در آنجا ته نشین شوند. همچنین ذرات روغن و چربی به علت چگالی کمتر نسبت به آب به سمت سطح صعود کرده و بر روی سطح فاضلاب یک لایه از مواد شناور را تشکیل می دهند. به تدریج حجم لجن و مواد ته نشین شده در کف سپتیک تانک پلی اتیلن افزایش یافته و یک توده متراکم از لجن ایجاد می شود.

    بدین ترتیب فرآیند ته نشنینی باعث حذف 90-80 درصد لجن و ذرات معلق قابل ته نشینی می شود. همچنین 75-50 درصد روغن و چربی به کمک فرآیند شناورسازی حذف می گردد. فرایندهای ته نشینی و شناورسازی هر دو از نوع فیزیکی بوده و دما تاثیر قابل توجهی بر آنها ندارد. وجود مقادیر قابل توجه از آب و مواد آلی در توده لجن ته نشین شده، شرایط بسیار مناسبی را برای رشد و تکثیر باکتریها و میکروارگانیسم ها فراهم می کند. باکتریها برای ادامه فعالیتهای حیاتی خود مواد آلاینده آلی موجود در فاضلاب را تجزیه کرده و سبب تصفیه فاضلاب می شوند. به مجموعه فعالیتهایی که باکتریها و میکروارگانیسم ها برای تجزیه و تصفیه مواد آلی انجام می دهند، فرآیندهای بیولوژیکی می گویند.

    در سپتیک تانک پلی اتیلن به علت عدم وجود اکسیژن محلول، فرآیندهی بیولوژیکی در شرایط بی هوازی انجام می شود. تجزیه مواد آلی در شرایط بی هوازی باعث می شود که بخشی از مواد تجزیه شده به گاز تبدیل شوند. با توجه به اینکه این گازها در اثر فعالیتهای بیولوژیکی تولید شده است به آن ((بیوگاز)) می گویند. بیوگاز سپتیک تانک پلی اتیلن عمدتا شامل گازهای متان، سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن است. این گازها از طریق لوله هواکش (Vent) از سپتیک تانک خارج می شوند. تبدیل مواد آلی به بیوگاز در سپتیک تانک پلی اتیلن سبب کاهش حجم و جرم لجن می شود بطوریکه معمولاً 60-40 درصد از لجن در سپتیک تانک به گاز تبدیل می گردد.

    درصورتیکه ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن به درستی طراحی شده باشد، پس از گذشت 18-12 ماه، عمق لجن باقیمانده در سپتیک تانک به اندازه ای می شود که امکان خروج لجن از سپتیک تانک فراهم می گردد. در این شرایط ضروری است که نسبت به تخلیه لجن سپتیک تانک اقدام نمود. البته بهتر است که مقدار کمی از لجن جهت تغذیه بیولوژیکی باقی بماند.

    پساب مخزن اول سپتیک تانک از طریق لوله تعبیه شده در دیوار میانی به مخزن دوم وارد می شود. در مخزن دوم سپتیک تانک پلی اتیلن، فرآیندهای ته نشینی، شناورسازی و بیولوژیکی با شدت کمتر رخ داده و باعث افزایش راندمان تصفیه می گردند. در نهایت پساب مخزن دوم از طریق لوله بافل دار خروجی از سپتیک تانک پلی اتیلن خارج می شود. باید توجه داشت که حرکت فاضلاب در سپتیک تانک پلی اتیلن بصورت ثقلی و از طریق سرریز خروجی است بطوریکه همواره مقدار خروجی پساب برابر با مقدار ورودی فاضلاب خواهد بود.

راندمان تصفیه سپتیک تانک

     در اثر انجام فرآیند ته نشینی 90-80 درصد لجن و ذرات معلق قابل ته نشینی حذف می گردد. همچنین فرآیند شناورسازی باعث حذف 75-50 درصد روغن و چربی می شود. حذف مواد معلق قابل ته نشینی و روغن و چربی سبب کاهش برخی دیگر از شاخصهای آلودگی فاضلاب از جمله BOD5 و COD می گردد. به علاوه وقوع فرایندهای بیولوژیکی نیز به کاهش بار آلودگی و شاخصهای BOD5 و COD کمک می کند. معمولاً راندمان تصفیه سپتیک تانک پلی اتیلن در کاهش این دو شاخص در حدود 35-30 درصد است. به علت نقش دما در افزایش سرعت واکنشهای بیولوژیکی، راندمان تصفیه سپتیک تانک در فصول گرم سال بیشتر می شود.

 

 

 جدول مشخصات فنی سپتیک تانک پلی اتیلن

مدل ظرفیت
(m3)
قطر مخزن
(mm)

طول
مخزن
(m)

ظرفیت بر حسب نفرات
خانگی اداری کارگاهی و
کارخانجات
SS-SEPP-03 3 1200 2.65 5 20 15
SS-SEPP-04 4 1200 3.55 10 35 30
SS-SEPP-05 5 1400 3.30 15 55 40
SS-SEPP-06 6 1400 3.90 20 75 50
SS-SEPP-08 8 1400 5.20 30 110 80
SS-SEPP-10 10 1600 5.00 40 145 110
SS-SEPP-12 12 1600 6.00 -50 180 135
SS-SEPP-15 15 1800 5.90 65 240 175
SS-SEPP-18 18 2000 5.80 80 290 215
SS-SEPP-20 20 2000 6.40 90 330 240
SS-SEPP-25 25 2000 7.90 115 420 310
SS-SEPP-30 30 2500 6.00 140 510 375
SS-SEPP-35 35 2500 7.10 165 600 440
SS-SEPP-40 40 2500 8.10 190 690 510
SS-SEPP-50 50 2500 10.10 240 875 640
SS-SEPP-60 60 2500 12.00 290 1050 775
SS-SEPP-70 70 3000 9.90 340 1235 900
SS-SEPP-80 80 3000 11.30 390 1420 1040
SS-SEPP-85 85 3000 12.00 415 1510 1110

* با توجه به شرایط فنی و اجرایی مشخصات انواع مدل های سپتیک تانک قابل تغییر می باشد.
** شکل عمومی این سپتیک تانک ها استوانه افقی است، اما در شرایط خاص امکان ساخت عمودی آنها نیز وجود دارد.
+ ظرفیت سپتیک تانک بر حسب نفرات و در شرایط عادی بر مبنای مصارف سرانه خانگی 200، اداری 55 و کارگاهی و کارخانجات 75 لیتر در روز محاسبه شده است که در صورت محاسبه سرانه تولید فاضلاب، ظرفیت مناسب پیشنهاد می شود.
++ برای ظرفیت بیش از 85 متر مکعب، با طراحی دو یا چند سپتیک تانک بصورت سری یا موازی ظرفیت مورد نیاز تأمین می شود.

  محدوده

جدول سرانه تولید فاضلاب
ردیف محل واحد محدوده مقدار معمول
لیتر در روز
1 واحدهای مسکونی شهری نفر 80-250 200
2 ویلاهای تفریحی نفر 120-500 350
3 ساختمان های اداری نفر پرسنل 8 ساعته 30-60 55
نفر پرسنل 24 ساعته 70-100 90
4 کارخانه ها و کارگاه های
صنعتی
نفر کارگر 8 ساعته 40-80 75
نفر کارگر 8 ساعته
با استحمام
90-150 135
5 کارگاه های ساختمانی نفر پرسنل 8 ساعته 40-80 75
نفر پرسنل 24 ساعته 90-150 135
6 سرویس بهداشتی عمومی (نفر (بدون فلاش تانک 5-12 7
(نفر (با فلاش تانک 12-20 15

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن

      در کشور ما معمولاً ظرفیت سپتیک تانک را معادل حجم کل فاضلاب روزانه درنظر می گیرند. اما در استاندارد BS6297 رابطه زیر برای محاسبه ظرفیت سپتیک تانک پیشنهاد شده است.

V=2000+C*P

     در این رابطه V حداقل ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برحسب لیتر،  C سرانه تولید فاضلاب برحسب لیتر در شبانه روز و P تعداد افراد تحت پوشش برحسب نفر است. بنابراین برای تعیین ظرفیت سپتیک تانک ابتدا باید حجم فاضلاب روزانه محاسبه شود. حجم فاضلاب روزانه برابر حاصلضرب تعداد نفرات در سرانه تولید فاضلاب است. در جدول مقابل سرانه تولید فاضلاب به ازای هر نفر ارائه شده است.

    مثال:  یک کارخانه صنعتی در دو شیفت فعال می باشد. در شیفت اول 110 نفر فعال بوده که از این تعداد 30 نفر از دوش استفاده می کنند. در شیفت دوم 80 نفر مشغول به کر هستند که تنها 25 نفر از آنها از دوش استفاده می نمایند. ظرفیت مورد نیاز سپتیک تانک برای این کارخانه را محاسبه نمایید.

 

  19550=135*25+ 75*(80-25)+ 135*30 + 75*(110-30) + 2000 = V

 

با توجه به ظرفیتهای استاندارد در ساخت، استفاده از یک سپتیک تانک پلی اتیلن به ظرفیت 20000 لیتر (20 مترمکعب) پییشنهاد می شود.

 دانلود کاتالوگ سپتیک تانک پلی اتیلن

برای دانلود کاتالوگ اینجا را کلیک کنید.

کاتالوگ سپتیک تانک پلی اتیلن

 

 

 

روش نصب سپتیک تانک پلی اتیلن

 بطور کلی سپتیک تانکها را به دو صورت دفنی و غیر دفنی  نصب می نمایند. اما با توجه به آنکه در اغلب موارد لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک در زیرزمین واقع شده است، ما مجبور به نصب سپتیک تانک بصورت دفنی هستیم.

روش نصب دفنی سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانکهای پلی اتیلنی لوتوس به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که توان تحمل خاک اطراف و سربارهای احتمالی (غیر از ترافیک) را دارا می باشند و با اطمینان کامل می توان آنها را در زیر زمین بصورت مدفون نصب نمود. برای نصب سپتیک تانکهای پلی اتیلنی لوتوس مراحل زیر را دنبال نمایید.
1- در ابتدا با توجه به ابعاد و حجم سپتیک تانک گود برداری در محل را انجام میدهیم توجه داشته باشید که ابعاد گود مورد نظر معمولا یک متر از طول مخزن سپتیک و یک متر از عرض مخزن سپتیک بیشتر در نظر گرفته میشو د تا در این فضا بتوان لوله کشی های مربوط به ورودی و خروجی مخزن سپتیک تانک را به راحتی انجام داد .
2-بعد از گود برداری و حمل خاک از محل نسبت به پایدار سازی گود اقدام نموده و در مرحله بعد در صورتیکه خاک محل مقاومت کافی را دارد یک لایه بتن مگر با عیار حداقل 150 کیلوگرم بر مترمکعب در کف گود اجرا نمایید. دقت کنید که بتن مگر بصورت کاملا تراز اجرا گردد.
3- باید با توجه به ظرفیت سپتیک تانک و میزان بار وارده به خاک جهت طراحی و احداث فونداسیون بتنی مسلح اقدام کنید  تا در صورت  نشست ناهمگن خاک زیر سپتیک تانک از صدمه به مخزن جلوگیری شود .
4-سپتیک تانک را بر با کمک قلابهای مخصوص با استفاده از جرثقیل در گود قرار دهید.
-5- لوله های وروردی و خروجی و خروجی بیوگاز را متصل نمایید.
6– خاک مازاد گودبرداری را الک کرده بطوریکه خاک عاری از ذرات سنگدانه بزرگتر از 1 اینچ باشد.
خاک الک شده را  ابتدا بصورت دستی در اطراف سپتیک تانک بریزید. دقت نمایید که خاک  نرمه  حتما قسمت تحتانی مخازن و زیر شکم مخزن را پر نماید  دقت کنید خاکریزی نباید مستقیما بر روی سپتیک تانک ریخته شود بلکه باید در فضای بین سپتیک تانک و دیواره گود ریخته شود.سپس بعد از پر شدن زیر سپتیک تانک حدودا تا نیم متر میتوانید با وسایل مکانیکی به  صورت لایه لایه با ضخامت نیم متر به خاکریزی ادامه دهید .بهتر است جهت زهکشی اطراف مخزن در برابر آبهای نفوذی زیر سطح زمین در اطراف سپتیک تانک از شن برای پر کردن استفاده شود .
دقت داشته باشید در هنگام خاکریزی با ماشین آلات مکانیکی از عبور ماشین الات ویا نزدیک شدن بیش از حد انها به سپتیک تانک جلوگیری کنید چرا که مخازن پلی اتیلن قابلیت تحمل بار متمرکز ترافیکی را ندارند و اسیب پذیر هستند .

روش نصب غیردفنی سپتیک تانک پلی اتیلن

الف) نصب بر روی زمین

 سپتیک تانکهای غیر دفنی مخازنی هستند که به علت  بدنه قویتر میتوانند روی زمین نصب شوند و فشار داخلی حاصل از حجم فاضلاب را به راحتی و بدون فشار مثبت خاک اطراف تحمل کنند . لذا برای نصب انها میتوان به شرح ذیل عمل کرد .
1- تسطیح محل مورد نظر و اجرای بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب .
2- اجرای فونداسیون بتنی مسلح با توجه به ابعاد و حجم سپتیک تانک پلی اتیلن .
3- حمل و جابجایی سپتیک تانک پلی اتیلن بر روی فونداسیون مورد نظر .
4- اجرای لوله کشی های ورودی و خروجی مخزن و نصب لوله ونت جهت خروج گاز .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط