مقدار pH نمونه وار برخی از انواع فاضلاب ها
ردیف نوع فاضلاب محدوده
1 بهداشتی – خانگی 6/7-8
2 بهداشتی – بیمارستانی 5/1-6/9
3 صنایع لبنی 4/4-9/4
4 صنایع کنسرو گوجه فرنگی 7/2-8/0

 

تصویر1: pH متر آنلاین آزمایشگاهی
 
 
تصویر2: pH متر آنلاین پرتابل
 
 
تصویر3: کاغذ pH
 
 

    خنثی سازی یک فرآیند شیمیایی است که در اثر واکنش یک اسید با یک قلیا رخ می دهد. طی این فرآیند نمک و آب تولید می شود. در فرآیند خنثی سازی هدف رساندن مقدار pH به محدوده خنثی (حدود 7) است. 

 pH به معنی قدرت هیدروژن (Power of Hydrogen) است که در واقع علامتی است که توسط آن می توان قدرت اسید یا باز را به شکل یک عدد بیان کرد. مقدار pH به کمک رابطه زیر تعیین می شود.

[+ pH=-log[H

غلظت یون هیدروژن در آب بستگی مستقیمی به پیشرفت تفکیک ملکولی آب دارد. تفکیک ملکولی آب مطابق رابطه زیر است.

 H2o↔H++OH

با توجه به قانون اثر جرم خواهیم داشت:

H+][OH]/[H2O]=K]

که K در این رابطه مقدار ثابتی بوده و براکت ها نشان دهنده غلظت یون بر حسب مول بر لیتر است. همچنین از آنجا که غلظت آب اساساً ثابت است لذا:

H+][OH]=Kw]

که Kw همان ثابت یونیزاسیون آب است که تقریباً برابر با 1014×1 در دمای 25 درجه سانتیگراد می باشد. بنابراین با توجه به تعریف pH می توان گفت:

pH+pOH=14

   به عبارت دیگر مقدار pH همواره عددی بین 14-0 خواهد بود. از آنجا که pH آب در حالت تعادل یونی (خنثی) 7 است، اگر مقدار pH کمتر از 7 باشد آن را اسیدی و اگر بیش از 7 باشد، قلیایی می گویند.

    مقدار pH محیط بر روی تمامی جانداران شامل انسان ها، جانوران و گیاهان موثر است. حتی تغییرات این پارامتر می تواند تاثیرات بسیار مخربی را بر روی انواع مواد مانند فلزات، مصالح ساختمانی و لوازم زندگی داشته باشد. از این رو تعیین و کنترل آن در سلامت محیط زیست و ساکنان آن بسیار مهم است. محدوده مناسب برای فعالیت های بیولوژیکی معمولاً می باشد. از همین رو استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست محدوده مجاز را برای تخلیه پساب به آبهای سطحی، چاه جذبی و مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز در نظر گرفته است.

<

p style=”text-align: justify;”>     برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص pH به اینجا مراجعه فرمایید. 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط