به غشاهاي نانو فيلتر NF، غشاء‌هاي شل اسمز معكوس (Loss) مي‌گوئيم. علت اين نامگذاري به دليل ساختار شُل‌تر يا سست‌تر اين غشاءها نسبت به غشاهاي اسمز معكوس است كه باعث عبورمقادير بيشتر نمك از اين غشاها نسبت به Ro مي‌گردد نياز به فشار كمتري دارد.

برای سختی‌زدائی از آب کاربرد غشاهای نانو فیلتر بسیار مناسب می‌باشد. بسیاری از آبهای طبیعی به دلیل وجود ترکیبات آلی محلول (DOC) مانند اسیدهای هیومیک دارای رنگ نارنجی متمایل به قهوه‌ای می‌باشند. کاربرد نانو فیلترها برای حذف این ترکیبات و در نتیجه حذف رنگ بسیار کارا و مفید خواهد بود.
در برخی کشورها مثل نروژ در شمال اروپا خاک حاوی مقادیر زیادی مواد آلی (Pity Soil) می‌باشد و به دلیل محلول شدن این مواد و ورود به آبهای زیرزمینی این آبها اغلب دارای رنگ می‌باشند. نانو فیلتر برای حذف رنگ از این آبها نیز مناسب است.

كاربرد نانو فيلتراسيون در تصفيه آب
    سختي زدائي از آب
    جداسازي فلزات سنگين  به منظور استفاده مجدد از آب
    كاهش ميزان نمك آب هاي شور
    حذف آفت كش ها از آب
    بازيافت پساب  
    حذف نيترات

مزاياي استفاده از نانوفيلتراسيون:
– قابليت احداث تاسيسات به صورت پکيج و نياز به سطح کم ساختمان و زمين
– قابليت ساخت و نصب در ظرفيت هاي مختلف و مناسب براي جمعيت هاي پراکنده از نزديکترين منابع آب
– مصرف انرژي کمتر و فشار پائين تر و توليد بيشترنسبت به غشاء اسمز معکوس
– کيفيت خروجي قابل قبول در اغلب موارد بدون نياز به تعديل پ – هاش و قليائيت و املاح

NF

تاثیر فشار غشا بر راند مان حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانوفیلتر NF90-2540
 
NF1
نحوه عبور مولکلو‌های آب از میان غشاء
نحوه عبور آب از میان غشاء‌های اسمز معکوس و نانو فیلتر به خوبی مشخص نیست. اما اصلی‌ترین تئوری در این زمینه تئوری «حل شدن و انتشار» (Solution Diffusion Theory) می‌باشد
 
علت حل شدن آب در پلی‌مرهای غشاء می‌تواند ناشی از ایجاد پیوندهای شیمیایی ضعیف بین مولکول‌های آب با سطح غشاء باشد. با توجه به اینکه فرآیند عبور آب از میان غشاء یک فرآیند شیمیایی و فیزیکی می‌باشد، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی غشاء مانند بار سطحی و اندازه روزنه‌ها، هر دو روی تعیین میزان توانائی عبور انتخاب آب به جای نمک‌ها از میان غشاء مؤثر هستند. البته همانطور که قبلاً نیز بیان شد نمک‌ها نیز در غشاء حل و از آن عبور می‌کنند ولی سرعت عبور نمک‌ها بسیار کمتر و ناچیزتر از سرعت و در نتیجه میزان عبور آب می‌باشد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط