تمامی فعالیت‌های مربوط به بخش‌های طراحی و تدارک و ساخت سیستم‌های تصفیه با هدف امکان هرچه بهتر راه‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می‌پذیرد. عدم راه اندازی و بهره برداری صحیح، هدر رفت هزینه‌ها و فعالیتهای قبلی را به دنبال خواهد داشت چرا که در این صورت اهداف مورد نظر در استقرار سیستم تصفیه فاضلاب برآورد نشده و سیستم تصفیه کارایی نخواهد داشت.

تخصص و تجربه لوتوس در استقرار سیستم‌های تصفیه باعث شده است که نکات و ملاحظات موثر در کارایی مد نظر قرار گرفته و از آنها در جهت دستیابی به اهداف تصفیه استفاده گردد. چنانچه استقرار یک سیستم تصفیه را در چهار مرحله طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری تقسیم بندی نمائیم، پس از اتمام مرحله طراحی، ساخت و راه اندازی لازم است که عملیات بهره برداری و نگهداری از سیستم به انجام رسد.

کلیه فعالیتهای دوره بهره برداری را می توان در دو بخش پایش فرآیند و نگهداری از تجهیزات تقسیم بندی نمود. در بخش پایش فرآیند کنترل‌ها و بازدیدهای دوره ای برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب به انجام رسیده و در صورت وجود هرگونه اشکال نسبت به عیب یابی و اصلاح آن اقدام خواهد شد.

در بخش نگهداری تجهیزات با استفاده از چک لیستها و برنامه های نگهداری و تعمیرات، شرایط لازم برای کارکرد صحیح تجهیزات مکانیکال و الکترومکانیکال فراهم می گردد. برخی از امور مربوط به بخش نگهداری از تجهیزات عبارتند از: تعویض مواد مصرفی، تعمیر یا تعویض قطعات معیوب، نظافت‌های دوره ای و آزمون‌های دوره‌ای.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط