در فاضلاب بهداشتی و برخی از فاضلابهای صنعتی مقادیر قابل توجهی از ذرات روغن و چربی وجود دارد. این ذرات به سبب چگالی کمتر نسبت به فاضلاب تمایل به شناور شدن بر روی سطح فاضلاب را دارند. از این رو برای حذف روغن و چربی¬های نامحلول در فاضلاب از انواع مختلف سیستم¬های شناورسازی استفاده می¬شود. در این سیستم¬های با ایجاد شرایط آرام در جریان فاضلاب و فراهم ساختن زمان ماند کافی چربی و روغن¬های نامحلول فاضلاب بر روی سطح شناور شده و سپس بوسیله یک کف روب جمع¬آوری می¬شود.
برخی از انواع سیستم¬های شناورسازی عبارتند از:
1- API
2- (Corrugated Plate Interceptors) CPI
3- DAF (Dissolved Air Flotation)
2-4-1- شرح فرآیند
وزن مخصوص اغلب روغن و چربی¬ها در حدود 93/0 – 90/0 می¬باشد. بنابراین در صورتیکه فاضلاب در یک محیط آرام قرار بگیرد، نیروی ناشی از اختلاف وزن مخصوص بین ذرات روغن و چربی با آب باعث می¬شود که این ذرات شناورشده و به سمت بالا صعود کرده و بر روی سطح تجمع یابند. با ادامه این فرآیند پس از مدتی تقریباً تمامی این ذرات از محیط فاضلاب خارج شده و در یک لایه سطحی روی فاضلاب شناور می¬شوند.
زمان مورد نیاز برای انجام کامل فرآیند شناورسازی به عوامل مختلفی از جمله قطر ذرات، pH محیط فاضلاب، رژیم جریان، نوع ذرات روغن و چربی و دما بستگی دارد. راندمان حذف ذرات روغن و چربی در این فرآیند در ساعات اولیه زیاد و به مرور کاهش می¬یابد. همچنین از طرفی زمان مورد نیاز جهت حذف تمامی ذرات معمولاً به اندازه¬ای زیاد است که ساخت مخازن مورد نیاز بسیار پرهزینه خواهد بود. از این رو در اغلب موارد با فراهم کردن زمان ماند بین 6-2 ساعت بخش عمده¬ای از ذرات روغن وچربی را حذف می¬نمایند.
بدین ترتیب می¬توان گفت که فرآیند شناورسازی بیشتر جهت انجام پیش تصفیه و کاهش بارآلودگی فاضلاب مورد استفاده قرار می¬گیرد. انواع مختلف فرآیند شناورسازی هرکدام سعی دارند که با کمترین هزینه راندمان مورد نظر در هر پروژه را تأمین نمایند.

برچسب ها
#شناورسازی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط