تمامی فعالیت های مربوط به بخش های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه با هدف امکان هرچه بهتر راه‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می پذیرد. عدم راه اندازی و بهره برداری صحیح، هدر رفت هزینه ها و فعالیتهای قبلی را به دنبال خواهد داشت چرا که در این صورت اهداف مورد نظر در استقرار سیستم تصفیه فاضلاب برآورد نشده و سیستم تصفیه کارایی نخواهد داشت.

تخصص و تجربه لوتوس در استقرار سیستم های تصفیه باعث شده است که نکات و ملاحظات موثر در کارایی مد نظر قرار گرفته و از آنها در جهت دستیابی به اهداف تصفیه استفاده گردد. چنانچه استقرار یک سیستم تصفیه را در چهار مرحله طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری تقسیم بندی نمائیم، پس از اتمام مرحله طراحی و ساخت لازم است که عملیات راه اندازی به انجام رسد. در مرحله اول راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال بکار افتاده و جریان هیدرولیکی سیستم تصفیه برقرار می گردد. سپس بسته به نوع فرایند تصفیه پس از طی دوره راه اندازی، سیستم به راندمان اصلی و کامل خود خواهد رسید.

به عنوان نمونه دوره راه اندازی فرایندهای شیمیایی کمتر از یک روز و دوره راه اندازی سیستم بیولوژیکی لجن فعال بیش از 20 روز می باشد. اهمیت فرایندهای تصفیه به گونه ای است که پس از دوره راه اندازی نیز باید همواره شرایط مناسب برای کارکرد سیستم فراهم گردد. از این روست که بهره برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب امروزه به یکی از فعالیت های تخصصی تبدیل شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط