DO (Dissolved Oxygen)

DO به مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب گفته می شود.این پارامتر اهمیت بسیار زیادی در تصفیه بیولوژیکی داشته و به روش های مختلفی از قبیل الکترورد غشایی، وینکلر اندازه گیری میشود. لازم به ذکر است که سنجش و اندازه گیری DO پایه آزمایش های صورت گرفته برای BOD می باشد.معمولاً واحد Do به صورت میلی گرم در لیتر یا به عنوان درصدی از اشباع هوا بیان میگردد.با این حال واحد DO را  قسمت در  میلیون (ppm) یا در میکرومول (امول) هم بیان میکنند. (1 میلی گرم در لیتر برابر با 1 ppm است).

برچسب ها
#DO

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط