اولترا فیلتر (UF)

دو نوع غشا اولترا و ميكرو فيلتر را غشاهاي كم فشار مي‌ناميم. اين غشاها به هيچ وجه قادر به حذف نمك‌ها نيستند و براي حذف ذرات معلق و كلوئيدي به كار مي‌روند. همچنين از اين غشاها براي گندزدائي و حذف ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا استفاده مي‌كنيم.

 

 غشا،غشاء،غشائیی، فیلتر،صافی، فیلتراسیون،اولترا، اولترافیلتر،اولترافیلتراسیون

نحوه کارکرد دستگاه اولترا فیلتر

دستگاه اولترا فیلتر یکی از انواع فیلتراسیون غشایی است که در آن نیروهایی مانند اختلاف غلظت یا فشار باعث جداسازی مواد از طریق یک غشای نیمه تراوا می شوند. جامدات معلق و مواد با وزن مولکولی بالا فیلتر شده و پشت غشا باقی می مانند در حالی که آب و حلال های با وزن مولکولی پایین از غشا عبور کرده و وارد جریان تصفیه شده می شوند.

کلویید ها ، پروتئین ها ، مولکول های آلی و آلودگی های میکروبی ، باکتری ها و ویروس ها به دلیل اینکه از منافذ غشا ( اندازه منافذ بسیار کوچکتر از ۰/۱ میکرومتر است ) بزرگ تر هستند در عبور از این غشاها جدا می شوند اما ذراتی با وزن مولکولی کم و یون هایی مانند سدیم ، کلسیم و غیره از این غشاها عبور کرده و حذف نمی شوند.

مبانی طراحی دستگاه اولترا فیلتر

راندمان فرآیند اولترا فیلتراسیون تا حدی بستگی به عواملی چون بار و اندازه ذرات دارد.

انواع غشا های اولترا فیلتراسیون

 

 

غشاهایی که در اولترا فیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند، عمدتا به شکل حلزونی ، لوله ای سرامیکی و الیاف میان تهی می باشند.

کاربرد دستگاه اولترا فیلتر

 

دستگاه اولترا فیلتر در تصفیه آب آشامیدنی می تواند در مراحل مختلفی از فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان پیش تصفیه آب قبل از اسمز معکوس RO

به عنوان تصفیه آب شستشوی فیلتر شنی

دستگاه اولترا فیلتر می تواند برای حذف ذرات و ماکرومولکول ها از جریان آب خام جهت تهیه آب آشامیدنی استفاده گردد.
در تصفیه آب با میزان مواد جامد معلق بالا ، اولترا فیلتراسیون اغلب با تصفیه اولیه همراه است ( غربالگری، انعقاد، فیلتراسیون ) و در برخی از تصفیه های ثانویه به عنوان مرحله پیش تصفیه استفاده می شود.

غشا،غشاء،غشائیی، فیلتر،صافی، فیلتراسیون،اولترا، اولترافیلتر،اولترافیلتراسیون

مزایای دستگاه اولترا فیلتر

فرآیند اولترا فیلتراسیون در حال حاضر در میان روش های تصفیه سنتی به دلایل زیر ترجیح داده می شود.

عدم نیاز به مواد شیمیایی (به جز در مواقع تمیز کردن)

کیفیت محصول ثابت بدون توجه به کیفیت آب خام ورودی

کم حجم بودن اندازه دستگاه

دستیابی به حذف ۱۰۰-۹۰ درصدی پاتوژن ها

معایب دستگاه اولترا فیلتر

در حال حاضر استفاده از سیستم اولترا فیلتر به دلیل هزینه های بالای ناشی از گرفتگی های غشا و تعویض آنها، محدود شده اند.

برخی مواقع ازسیستم‌های اسمز معکوس به صورت ترکیبی استفاده شده است به این سیستم‌ها، سیستم‌های یکپارچه غشائی یا integrated membrane sys می‌گویند. یعنی سیستمی که از غشاء برای پیش‌تصفیه و از غشاء برای شیرین‌سازی آب بهره می‌برند.در این فرایند فیلترهای میکرو و اولترا نقش اساسی دارند.

 

1000 کاراکتر باقیمانده است