پکیج شناورسازی با هوای محلول (DAF)

 

    پکیج DAF, چربیگیر DAF  شناور سازی با هوای محلول امروزه یکی از پیشرفته ترین و بهترین فرآیندهای جداسازی روغن و چربی از فاضلاب است. فرآیند DAF نوعی فرآیند جداسازی چربی و روغن از فاضلاب است که در آن از حبابهای هوا برای تسریع در شناور سازی و جداسازی ذرات روغن و چربی استفاده می شود.

موارد کاربرد پکیج چربیگیری DAF

     در تصفیه فاضلابهای صنایعی چون لبنی، تولید روغن های خوراکی، فرآورده های نفتی و تولید و فرآوری روغن های صنعتی که بخش عمده ای از آلودگی مربوط به ذرات چربی و روغن است، استفاده از DAF می تواند بطور قابل ملاحظه ای COD و BOD5 فاضلاب را کاهش دهد. بطور مثال در صنایع تولید روغن های خوراکی راندمان حذف COD فرآیند DAF حدود 70 درصد است.
    حذف روغن و چربی توسط فرآیند DAF معمولاً بسیار کم هزینه تر و مؤ ثرتر از دیگر فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بوده و همین مسئله کاربرد این فرآیند را در برخی صنایع بسیار گسترش داده است. 

    بر این اساس مهمترین مراکز صنایع استفاده کننده از پکیج های چربیگیری DAF عبارتند از:

1- صنایع لبنی

2- صنایع تولید روغن های خوراکی و صنعتی 

3- پالایشگاه های نفت و فرآورده های نفتی

4- صنایع نساجی

5- صنایع تولید کاغذ و مقوا

6- رستوران های بزرگ و مراکز آشپزخانه های صنعتی

7- کارخانجات فرآوری گوشت قرمز و سفید

8- صنایع تولید نان صنعتی، کیک و شیرینی

 

فرآیند چربیگیری به روش DAF

     در این فرآیند هوای فشرده در یک محفظه تحت فشار 5-2 بار در مجاورت فاضلاب قرار گرفته و به سبب وجود این فشار در آن محلول می گردد. زمان ماند فاضلاب در این محفظه حدود 3-1 دقیقه است و پس از آن فاضلاب وارد مخزن شناور سازی می شود. در این مخزن به سبب کاهش فشار سیال به فشار اتمسفریک، حلالیت فاضلاب کاهش یافته و هوای فشرده محلول بصورت نامحلول درآمده و به سمت سطح سیال صعود می کند. پکیج DAF, چربیگیر DAF

   همزمان با صعود حباب های بسیار ریز هوا، ذرات معلق مانند ذرات روغن و چربی به آنها چسبیده و به سرعت بر روی سطح فاضلاب شناور می شوند. یک اسکیمر بصورت متناوب ذرات معلق شناور شده را از روی سطح جمع آوری می کند.

    به منظور افزایش راندمان فرآیند DAF معمولاً قبل از شناورسازی، با استفاده از یک واحد انعقاد و لخته سازی قطر ذرات معلق در فاضلاب افزایش داده می شود. در واحد انعقاد و لخته سازی معمولاً مواد شیمیایی مانند PAC, NaOH, پلی الکترولیت، کلروفریک یا آلوم بکار می رود.

 

   در صورت تأمین هوای محلول کافی به کمک DAF می توان غلظت چربی و روغن خروجی را به کمتر از 20 میلی گرم بر لیتر رساند که این مقدار باعث دستیابی به راندمان بیش از 90 درصدی می شود. نسبت هوای مورد نیاز به مقدار مواد معلق در این حالت در حدود 3 درصد می باشد.

      

مزایای پکیج چربیگیری DAF

     مهمترین مزایای فرآیند DAF عبارتند از:

1- راندمان بسیار بالا در حذف ذرات معلق و روغن و چربی

2- اشغال فضای بسیار کم

3- هزینه بسیار کمتر نسبت به روشهای بیولوژیکی در حذف روغن و چربی

4- جلوگیری از اعمال بارهای اضافی آلودگی بر واحدهای بیولوژیکی

5- سهولت دسترسی به کلیه تجهیزات مورد نیاز

6- عدم نیاز به دوره راه اندازی طولانی

7- عدم حساسیت فرآیند نسبت به وجود ترکیبات سمی

  

جدول مشخصات فنی پکیج های فلزی شناورسازی با هوای محلول (DAF)
مدل حداکثر غلظت
روغن ورودی
ظرفیت

برق مصرفی
(کیلو وات)

تعداد
قطعات
پکیج

(m) ابعاد 
mg/L m3/h طول عرض ارتفاع
PI-DAFC-040 500 40 11.30 1 12.20 3.00 3.10
PI-DAFC-120 1000 20 7.20 1 11.00 2.80 3.10
PI-DAFC-205 2000 5  6.80 1 8.70 1.70 3.10
PI-DAFC-206 2000 6 6.80  1 6.60 2.20 3.10
PI-DAFC-210 2000 10  7.50 1 10.60 2.60 3.10
PI-DAFC-215 2000 15 8.20 2 9.75 2.60 3.10
5.10 2.60 3.10
PI-DAFC-220 2000 20 9.50 2 11.95 2.60 3.10
6.00 2.60 3.10
PI-DAFC-240 2000 40 13.60 2 13.70 3.00 3.10
7.40 3.00 3.10

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است