طرح و ساخت

     امروزه بسیاری از پروژه های عمرانی به روش طرح و ساخت یا همان EPC به انجام می رسد. EPC مخفف Engineering, Procurement and Construction است که به معنی ((مهندسی، تدارک و ساخت)) می باشد که به آن در فارسی بطور خلاصه ((طرح و ساخت)) گفته می شود.  
     در این روش پیمانکار خود مسئولیت طراحی و مهندسی و همچنین تأمین مواد و تجهیزات را به عهده دارد. به عبارت دیگر در روش طرح و ساخت پیمانکار بر اساس نیازها و اهداف کارفرما، عملیات طراحی و مهندسی پروژه را به انجام رسانده و بر اساس آن اقدام به ساخت و تحویل نهایی آن به کارفرما می نماید.


     در روش طرح و ساخت مشکلات ناشی از اختلافات و ناهماهنگی های بین مشاور (طراح) و پیمانکار (سازنده) از بین رفته و پیمانکار علاوه بر بخش ساخت، مسئولیت اجرای صحیح فرآیند مهندسی و طراحی را به عهده خواهد داشت.
مهمترین مزایای اجرای پروژه ها به روش طرح و ساخت عبارتند از:
1- مسئولیت پذیری پیمانکار در مقابل فرآیند طراحی و مهندسی پروژه
2- افزایش سرعت اجرای پروژه به دلیل تمرکز کلیه فرآیندهای طراحی و ساخت در یک مجموعه (پیمانکار)
3- سهولت بیشتر در مدیریت پروژه توسط کارفرما به دلیل ارتباط با یک مجموعه متمرکز (پیمانکار)
4- هماهنگی حداکثری در طراحی و امکانات تدارک و ساخت به دلیل انجام فرآیند طراحی و مهندسی توسط پیمانکار
بر همین اساس شرکت مهندسی لوتوس با تکیه بر دانش فنی کارشناسان خود و تجریه های عملی در اجرای پروژه-های مختلف در بسیاری از موارد پروژه ها را بصورت طرح و ساخت به انجام رسانده و بدین ترتیب کارفرما را از مراجعه به یک مشاور جهت بخش طراحی پروژه بی نیاز می سازد.

    شرکت مهندسی زیست سازه لوتوس خدمات طرح و ساخت خود را می­تواند در زمینه­ های مشروحه ذیل ارائه نماید.

1- پکیج­ های تصفيه فاضلاب‌هاي بهداشتي

2-  پکیج­ های تصفيه پساب‌هاي صنعتي

3- تصفیه‌خانه‌های بتنی فاضلاب بهداشتی

4- تصفیه‌خانه‌های بتنی فاضلاب صنعتی

5- شبکه‌های جمع آوری فاضلاب

6- انواع مخازن بتنی مسلح

7- تجهیزات پکیج ­ها و تصفیه­ خانه­ های فاضلاب