پروژه ها

تصویر

شرح

کارفرما

طراحی، تهیه تجهیزات و احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی - انسانی معدن ذغالسنگ پروده طبس به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز و استفاده مجدد از آب تصفیه شده برای مصارف بهداشتی شامل:

- طراحی، تهیه لوله و مصالح و اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب به طول 863 متر با لوله کاروگیت پلی اتیلنی به قطر 160 و 200 میلیمتر

- طراحی، تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ 

- طراحی، تهیه مصالح و تجهیزات و ساخت تصفیه خانه بتنی فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

- طراحی، تهیه و نصب تجهیزات سیستم تصفیه تکمیلی پساب به روش اولترافیلتراسیون (UF) و اسمز معکوس (RO) جهت استفاده مجدد از آب تصفیه شده برای مصارف بهداشتی

شرکت توسعه معادن خاورمیانه 

(MEMRADCO)

-

طبس

(درحال اجرا ...)

طراحی، تهیه مدارک فنی و تهیه تجهیزات تصفیه خانه بتنی فاضلاب بهداشتی -  انسانی به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز شامل واحدهای:
- آشغالگیری 
- مخزن متعادل سازی و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب خام
- تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی - انسانی به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- ساختمان کنترل و تجهیزات

شرکت پتروشیمی میاندوآب

-

میاندوآب

(درحال اجرا ...)

     طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 40 مترمکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

شرکت جهان اروم ایاز

-

شهرک صنعتی قرچک

     طراحی، تهیه نقشه های اجرایی، نظارت بر تهیه و نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی ز شامل:
-  طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
- طراحی مخازن متعادل سازی و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب خام
- طراحی و تهیه نقشه های اجرایی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز به روش A2O با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای تخلیه پساب به چاه جذبی
- نظارت بر اجرا، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب

مجتمع تجاری، اداری و تفریحی رزمال

-

تهران 

تهیه و نصب چربیگیر آشپزخانه دفتر تهران
- خاکبرداری و اجرای بتن مگر محل نصب چربیگیر
- تهیه چربیگیر پلی اتیلنی دوجداره PE100 به ظرفیت 10 مترمکعب 
- ساخت کانال آشغالگیر و نصب آشغالگیر میله ای کربن استیل با پوشش اپوکسی
- نصب چربیگیر
- تهیه و اجرای خط انتقال فاضلاب از آشپزخانه به آشغالگیر و چربیگیر
- تهیه و اجرای خط انتقال پساب از چربیگیر به چاه جذبی

گروه مهندسی صافات

-

تهران

طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضاب بهداشتی آرامستان اراک به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه و نصب مخزن متعادل سازی و ایستگاه پمپاژ پلی اتیلنی به ظرفیت 10 مترمکعب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

سازمان آرامستانهای شهرداری اراک

-

اراک

نظارت بر بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز

- مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب

- طراحی اقدامات اصلاحی پکیج تصفیه فاضلاب

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

-

تهران

 

طراحی، ساخت، تهیه تجهیزات، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه ­خانه فاضلاب بهداشتی بیمارستان شهرک امام خمینی (ره) به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز شامل:
-   مخزن متعادل سازی و ایستگاه پمپاژ بتنی مسلح به ظرفیت 30 مترمکعب
- تصفیه­ خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

فرماندهی مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

-

عسلویه (چاه مبارک)

 

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان خور و بیابانک به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

خور و بیابانک

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه فولاد غدیر نیریز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه و نصب یک دستگاه مخزن متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ پلی اتیلنی به ظرفیت 30 متر مکعب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- ساخت اتاقک بلوئرها و تجهیزات بصورت متصل به پکیج

شرکت فولاد غدیر نیریز

-

نیریز

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع شیمیایی آبیک به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه لوله و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب به طول 650 متر با لوله 160 میلیمتر کاروگیت
- تهیه و نصب 18 حلقه منهول بتنی خط انتقال فاضلاب
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- تهیه و نصب یک دستگاه مخزن متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 5 متر مکعب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی-

مجتمع شیمیایی آبیک

-

آبیک

طراحی، ساخت، تهیه و نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه بتنی فاضلاب بهداشتی مجتمع رفاهی توریستی امام رضا (ع) به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز :
- مخزن بتنی مسلح متعادل ساز و سپتیک تانک به ظرفیت 100 مترمکعب
- تصفیه خانه بتنی فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

سپاه ناحیه طالقان

-

طالقان

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه قطعات توربین شهریار به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه لوله و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب به طول 847 متر
- تهیه و نصب 29 حلقه منهول بتنی خط انتقال فاضلاب
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- تهیه و نصب یک دستگاه ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 10 متر مکعب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

شرکت قطعات توربین شهریار
(وابسته به وزارت نیرو)

-

فردیس کرج

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی ندامتگاه 750 نفری کاشان به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- 1دستگاه چربیگیر آشپزخانه به ظرفیت 15 متر مکعب
- 1 دستگاه ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 60 متر مکعب
- تسطیح و اجرای فونداسیون بتنی مسلح پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز در سه قطعه هوادهی و یک قطعه ته نشینی، کلرزنی و هاضم لجن
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

شرکت ابنیه فنی تهران (سهامی خاص)

-

کاشان

مشاوره و طراحی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه فولاد کوهپایه به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 15 متر مکعب در شبانه روز

شرکت فولاد کوهپایه

-

اصفهان

اصلاح و بهینه سازی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان پوست رازی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 130 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه و نصب یک دستگاه بلوئر (هواده) به ظرفیت 489 متر مکعب در ساعت
- تهیه و نصب خطوط انتقال هوای جدید با دیفیوزرهای دیسکی حباب ریز
- تهیه و نصب ایرلیفت پمپ های لجن بیولوژیکی
- تهیه و نصب اسکیمر مخزن ته نشینی
- راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب

بیمارستان پوست رازی

-

تهران

حسن آباد تهران
اردیبهشت 1394

طراحی و نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دامپروری روزان به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سپتیک تانک و ایستگاه پمپاژ
- تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی
- مخزن بتنی ذخیره پساب تصفیه شده

شرکت کشت و صنعت روزان
(سهامی خاص)

مشاوره و طراحی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخان اصفهان در به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سپتیک تانک و ایستگاه پمپاژ
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

شرکت اصفهان در

-

اصفهان

تهران
تیر 1393
ساخت، نصب و راه اندازی سپتیک تانک های مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شامل:
- 6 دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی به ظرفیت 5 متر مکعب
- 2 دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی به ظرفیت 6 متر مکعب
- 1 دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی به ظرفیت 3 متر مکعب

موسسه آموزشی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شهریار
اسفند 1392

ارتقاء و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار به ظرفیت 130 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تغییر سیستم هوادهی از نوع سطحی و عمقی
- افزایش حجم مخزن هوادهی با افزایش عمق موثر
- ساخت یک واحد مخزن ته نشینی جدید
- تهیه و نصب دو دستگاه هاضم هوازی لجن

بیمارستان
تأمین اجتماعی
شهریار
تهران
اسفند 1392
بهینه سازی و تعمیرات اساسی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه الکتروپیک به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز شامل تبدیل سیستم RBC به لجن فعال با هوادهی گسترده از طریق هوادهی عمقی شرکت الکتروپیک
(سهامی خاص)
طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه تولیدی چینی بهداشتی کسری به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 12 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- 1 دستگاه ایستگاه پمپاژ
- خط تحت فشار انتقال فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

شرکت
تولیدی چینی
بهداشتی کسری
(سهامی خاص)

-

یزد

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی طراحی، ساخت و نصب پکیج چربیگیری فاضلاب صنعتی کارخانه روغن پامچال به روش شناورسازی با هوای محلول (DAF) به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- ایستگاه پمپاژ فاضلاب
- سیستم تنظیم pH و تزریق مواد شیمیایی
- واحد تولید و انتقال هوای محلول
-واحد جداسازی و انتقال چربی

شرکت
نوش آذر
(سهامی خاص)

-

شهرقدس

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان نیایش به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- 6 دستگاه ایستگاه پمپاژ با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 190 متر
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

شرکت
سرمایه گذاری
زمین و ساختمان
معین کوثر
(سهامی خاص)

-

تهران

نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع خدمات بین راهی میدان امام حسین(ع) ساوه به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز

شهرداری ساوه

-

ساوه

اصفهان
اردیبهشت 1392
طراحی، ساخت و اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب اورژانس هسته ای بیمارستان فارابی شامل ایستگاه های پمپاژو مخازن ترسیب مواد شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ساری
بهمن 1391
طراحی وتهیه نقشه های اجرایی فرآیند، سازه، مکانیک و برق سه دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب انبار نفت ساری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی وآبیاری فضای سبز شامل:
- مخازن متعادل ساز و ایستگاه های پمپاژ اولیه
- پکیج های پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش بیولوژیکی هوازی (لجن فعال با هوادهی گسترده)

 شرکت ملی پالایش
و پخش فرآورده های نفتی ایران انبار
نفت ساری

سرخس
آذر 1391
طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فرآیند، سازه، مکانیک و برق سیستم انتقال وتصفیه فاضلاب شهرک مسکونی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران واقع در سرخس به ظرفیت 260 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- مخزن بتنی متعادل ساز و چربیگیر و ایستگاه پمپاژ اولیه
- تصفیه خانه بتنی به روش بیولوژیکی هوازی (لجن فعال با هوادهی گسترده)

شرکت مهندسین

مشاور معماران چهار فصل هنر

تربت حیدریه
مرداد 1391
طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه گلوبال زعفران (سهامی خاص) به روش لجن فعال با هوادهی گسترده به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 شرکت گلوبال زعفران
(سهامی خاص)

شیان تهران
تیر 1391
 بهینه سازی و تعمیرات اساسی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع پذیرایی شیان به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز شامل سیستم های چربیگیری، آشغالگیری، هوادهی و ته نشینی

 کانون بازنشستگی شهرداری تهران

منطقه صنعتی هشتگرد
بهمن 1390

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه ماشین سازی عابدی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سه دستگاه ایستگاه پمپاژ با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 250 متر
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 شرکت ماشین سازی عابدی
(سهامی خاص)

منطقه صنعتی
اسماعیل آباد تهران
دی 1390
طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه روغن و مارگارین پامچال به روش لجن فعال با هوادهی گسترده به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز  شرکت نوش آذر
(سهامی خاص)

 

پالایشگاه شهید
تند گویان تهران
مهر 1390

 طراحی، ساخت و اجرای پکیج فایبرگلاس تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 7 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده مرکز بین المللی آموزشهای عملی آتش نشانی پالایشگاه شهید تندگویان تهران

 پالایشگاه شهید تند گویان تهران

 

جزیره قشم
شهریور 1390

 طراحی، ساخت و اجرای پکیج فایبرگلاس تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 7 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده کمپ پرسنل شرکت خدمات کشتیرانی و سوخت رسانی ستاره قشم

شرکت خدمات
کشتیرانی و سوخت رسانی ستاره قشم

تهران
تیر 1390
مشاوره و طراحی ایستگاه پمپاژ، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان روانپزشکی نیایش به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز بنیاد شهید و امور ایثارگران
خوی
مرداد 1390
طراحی و ساخت فیلتر شنی فلزی کارخانه سیمان خوی به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز شرکت تحقیقات پیشرفته
شهرک صنعتی بازنه اراک
تیر 1390
طراحی و ساخت و اجرای سیستم شناورسازی الکل صنعتی به روش شناورسازی ثقلی کارخانه صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز

شرکت صنایع
شیمیایی کیمیاگران امروز

کیلومتر 23 جاده خاوران
دی 1389
طراحی، ساخت و اجرای شبکه جمع آوری و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه ایران گچ (سهامی عام) به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- دو دستگاه ایستگاه پمپاژ بتنی با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 160 متر
-مخزن متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ نهایی
- طراحی و ساخت فونداسیون بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- مخزن بتنی پساب تصفیه شده به ظرفیت 30 متر مکعب
شرکت ایران گچ
(سهامی عام) 

طراحی، ساخت و اجرای شبکه جمع آوری و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه درخشان تهران (سهامی عام) به ظرفیت 15 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سه دستگاه ایستگاه پمپاژ بتنی با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 260 متر
- طراحی و ساخت فونداسیون بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 15 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

-

تهران

مشهد مقدس
آذر 1389
طراحي و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت نیوساد پارت جهت حذف روغن به ظرفیت 15 متر مکعب در روز با کارکرد همزمان (On line) در خط تولید کارخانه شرکت نیوساد پارت
صالح آباد تهران
مرداد 1389
طراحی، ساخت و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی آبکاری گروه صنعتی وحدت به ظرفیت 3 متر مکعب در شبانه روز به روش فیزیکی و شیمیایی با کارکرد ناپیوسته (Batch) گروه صنعتی وحدت
تهران-بزرگراه صدر
تیر 1389
طراحی و انجام کارهای ساختمانی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان صدر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز بیمارستان صدر

 

 
فهرست خریداران سپتیک تانک و چربیگیرهای پلی اتیلنی
 

خریدار

تاریخ

تعداد

ظرفیت واحد
مترمکعب

ظرفیت کل
مترمکعب

محل اجرا

138

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) مهر 1397 1 4

4

زنجان

137

شرکت گران میراث رشیدیه مرداد 1397 2 0/25 0/5 هتل رشیدیه تهران

136

شرکت سرو نیرو طوس (سهامی خاص) مرداد 1397 1 10

10

ایرانشهر

135

پارک علم و فن آوری قزوین تیر 1397 2 15 30 قزوین

134

شرکت کربنات کلسیم سمنان (سهامی خاص) تیر 1397 5 5

5

سمنان

133

شرکت پیمانکاری شاهین خرداد 1397 1 5 5 تهران - ایران مال

132

شرکت سازه و ساختمان ایرانیان (سهامی خاص) خرداد 1397 1 12

12

تهران

131

شرکت بهین رایانه نقشینه (سهامی خاص) اردیبهشت 1397 1 3 3 تهران

130

شرکت توسعه صنایع روی خاورمیانه (سهامی خاص) وابسته به گروه صنعتی و معدنی زرین اردیبهشت 1397 1 20

20

زنجان

129

شرکت شرق سازه کویر یزد (سهامی خاص) فروردین 1397 2 10 20 شهرکرد

128

شرکت آبرود شمال (سهامی خاص) اسفند 1396 1 15

15

رشت

127

وزارت علوم تحقیقات و فناوری اسفند 1396 1 20 20 تهران

126

وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهمن 1396 1 5

5

اصفهان

125

شرکت فولاد سپید فرآب کویر تیر 1396 2 10 20 شهرکرد

124

شرکت گران میراث رشیدیه دی 1396 1 2/2

2/7

هتل رشیدیه تهران
1 0/5

123

شرکت پایدار پی سازه (سهامی خاص) دی 1396 4 5 20 تهران - ایران مال

122

شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز آبان 1396 1 5

5

تبریز

121

آموزشگاه شهید میمندی آبان 1396 1 15 15 شهربابک

120

شرکت وزوا آبان 1396 2 10

30

بروجن
1 7
1 3

119

شرکت مهندسی مجری توسعه بنای هزاره سوم مرداد 1396 2 40 80 تهران

118

وزارت علوم تحقیقات و فناوری تیر 1396 3 5

15

تهران

117

شرکت شرق سازه کویر یزد (سهامی خاص) تیر 1396 2 10 20 شهرکرد

116

شرکت عمران و آبادی فیروز (سهامی خاص) خرداد 1396 1 5 5

تبریز

115

شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص) خرداد 1396 1 3 3 زنجان

114

شرکت توان ابنیه پایدار (سهامی خاص) خرداد 1396 1 10 10 قم

113

شرکت تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان اردیبهشت 1396 2 30 60 تهران

112

شرکت یاران سازه تدبیر (سهامی خاص) اردیبهشت 1396 1 5 5 تهران

111

شرکت صنایع پروتئینی رسولی (سهامی خاص) بهمن 1395 1 15 15 فردوسیه شهریار

110

شرکت سرو نیروی طوس (سهامی خاص) دی 1395 1 6 35 ایرانشهر
1 25

109

شرکت فولاد غدیر نیریز (سهامی خاص) آذر 1395 1 30 30 سیرجان

108

شرکت چتر آفرینان سازه (سهامی خاص) آبان 1395 1 8 8 تهران

107

شرکت کیاری (سهامی خاص) آبان 1395 1 8 8 شهرکرد

106

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- ناحیه طالقان آبان 1395 1 5 5 طالقان

105

شرکت تولیدی و صنعتی محک مطلق شهریور 1395 1 8 8 پاکدشت

104

شرکت آرین تخته (سهامی خاص) اردیبهشت 1395 1 8 8  رشت

103

مجتمع تجاری-اداری رویال آدرس فروردین 1395 1 9.6 16.6 تهران
1 15

102

شرکت توسعه و ساختمان بن دا (سهامی خاص) اسفند 1394 1 3 8 میگون
1 5

101

شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان بهمن 1394 1 10 10  پتروشیمی اروند

100

شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) بهمن 1394 3 36 108  تصفیه خانه آب سقز

99

شرکت ویستا اعتماد ایرانیان بهمن 1394 2 12 31 شهرک صنعتی خمین
1 7

98

هتل اسپیناس بهرود آذر 1394 2 25 50 هتل اسپیناس تهران

97

اداره تاسیسات وساختمان بانک سپه آذر 1394 1 3 3 فیروز کوه

96

مجتمع شیمیایی آبیک آذر 1394 1 5 5 آبیک

95

شرکت پادنا هور (با مسئولیت محدود) آبان 1394 1 3 3 تهران مال

94

شرکت قطعات توربین شهریار (سهامی خاص) شهریور 1394 1 10 10

فردیس

93

شرکت ابنیه فنی تهران (سهامی خاص) مرداد 1394 1 60 75 کاشان
1 15

92

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) مرداد 1394 1 60 60 ماهشهر

91

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری اردیبهشت 1394 8 5 40 شهرکرد
90 شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) فروردین 1394 1 8 8 عسلویه
89  شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص)  فروردین 1394 1 2 2 سقز
88  شرکت سیرمان البرز (سهامی خاص)  فروردین 1394 1 5 5 شهرک صنعتی هشتگرد
87  شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) اسفند 1393 1 6 6 بندر عباس
86  شرکت سپه ساختمان امید (سهامی خاص) اسفند 1393   1 12 12 تهران
85  دانشگاه الزهراء بهمن 1393  1 14 14 تهران
84  شرکت تعاونی دهیاران اردستان  دی 1393  2 8 16 روستای گونیان
83  شرکت داروگستر رازی (با مسئولیت محدود)  آذر 1393  1 3 3 بابل
82  شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)  آبان 1393  1 8 8 ماهشهر
81  شرکت ساسان (سهامی خاص)  آبان 1393  1 40 40 جاده قدیم کرج
80  شرکت قائم سازان (سهامی خاص)  مهر 1393 1 20 40 بندرعباس
79  شرکت جهاد دریا (سهامی خاص)  مهر 1393  1 10 10 بندر امام خمینی
78  شرکت مهندسی دوستدار زمین (سهامی خاص) شهریور 1393   2 60 120 بندرعباس
77  شرکت طرح و اجرای اسپادانا (سهامی خاص) شهریور 1393   1 5 11/5 اصفهان
3/5
1 3
76  شرکت ساسان (سهامی خاص) شهریور 1393  1 3 3 جاده قدیم کرج
75  شرکت تکناب (سهامی خاص) مرداد 1393   1 5 5 تهران
74  شرکت فر آذر آب (سهامی خاص) خرداد 1393   1 15 15 نظرآباد
73  شرکت پل فیلم (سهامی خاص)  خرداد 1393  1  5 5 اتوبان تهران - قزوین
72  شرکت مبنا نیرو (سهامی خاص)   بهمن 1392 2 10 20 چابهار
71  شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) بهمن 1392 5  30 تایباد
شرکت فولاد شرق کاوه 
2 10
70  شرکت راه و ریل دلتا (سهامی خاص)  دی 1392  2 3/8 7/6 تهران - دانشگاه الزهراء
69  شرکت پل فیلم (سهامی خاص)   دی 1392  1  2  2  اتوبان تهران - قزوین
68 اداره تأسیسات و ساختمان بانک سپه مهر 1392 1 5 5 تهران
67 شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) مهر 1392 2 8 16 ماهشهر
66 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) مهر 1392 2 8 16 خواف
65 شرکت ارژن راه (سهامی خاص) مهر 1392 1 12 12 شهر سامان
64 شرکت عمران تهویه (سهامی خاص) مرداد 1392 1 12 12 شهرک صنعتی پرند
63 شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان تیر 1392 1 3 3 زنجان
62 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) خرداد 1392 1 6 28 سیرجان
معدن گل گهر
1 10
1 12
61 شرکت ابتکار سازه ایرانیان (سهامی خاص) اردیبهشت 1392 1 5 5 تهران
60 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اردیبهشت 1392 4 70 280 بیمارستان فارابی
59 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) اردیبهشت 1392 1 6 18 سیرجان
معدن گل گهر
1 12
58 شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص) اردیبهشت 1392 1 6 6 زنجان
57 شرکت دریا پترو سازه (سهامی خاص) اسفند 1391 1 5 5 نوشهر
56 شرکت اتانیر (احداث تأسیسات انتقال نیرو) بهمن 1391 1 10 10 پست 400 فیروزکوه
55 شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان بهمن 1391 1 10 10 زنجان
54 شرکت پایا رسانا (سهامی خاص) بهمن 1391 1 5 5 ماهشهر
53 شرکت آذرپژوهان اندیش (سهامی خاص) بهمن 1391 1 2 2 نیروگاه شیرکوه یزد
52 شرکت تولیدی و صنعتی فرآوند آسیا بهمن 1391 1 3 3 تاکستان
51 شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) دی 1391 1 8 8 عسلویه
50 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) آذر 1391 2 6 22 سیرجان
1 10
49 شرکت مشاوران انرژی تهران آذر 1391 2 4 8 تهران
48 شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران آبان 1391 1 12 48 بندر خدمانی
پارس عسلویه
2 18
47 شرکت نیرپارس (گروه صنعتی مپنا) مهر 1391 1 15 20 عسلویه
فاز14
1 5
46 شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت شهریور 1391 2 30 60 دهلران (موسیان)
45 شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) شهریور 1391 1 5 5 ماهشهر
44 دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد خرم آباد مرداد 1391 1 40 40 خرم آباد
43 شرکت آیرما (سهامی خاص) تیر 1391 1 12 12 زنجان
42 شرکت ساختمانی کومار (سهامی خاص) تیر 1391 1 3 3 زنجان - سد گلابر
41 شرکت برج آوران (سهامی خاص) تیر 1391 1 12 12 تهران - میدان ونک
40 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران تیر 1391 1 15 15 تهران - شیان
39 شرکت برنا بندر (سهامی خاص) خرداد 1391 1 3 10 بندر ماهشهر
1 7
38 اداره کل راه استان چهار محال و بختیاری  خرداد 1391  2  24  48 شهرکرد 
37 شرکت تعاونی کارکنان شورای نگهبان  خرداد 1391  2  70  140 تهران 
36 شرکت کران سازه (سهامی خاص) خرداد 1391   1  8  23 زاهدان 
 1  15
35 شرکت ساختمانی کومار (سهامی خاص)  اردیبهشت 1391  2  3  6 زنجان - سد گلابر 
34 شرکت فولاد ویان (سهامی خاص) اردیبهشت 1391  1  40  40 همدان 
33 شرکت آکام طرح (سهامی خاص)  فروردین 1391  1  12  12 درکه تهران 
32 گروه مشارکت عمراب - سدید  اسفند 1390  1  12  12 پالایشگاه آبادان 
31 شرکت امین ابنیه جم (سهامی خاص) بهمن 1390   1  8  8 فاز 1 پارس جنوبی 
30 شرکت رسم آرا (سهامی خاص) بهمن 1390   1  5  5 لنگرود 
29 شرکت پرشین تهویه (سهامی خاص)  دی 1390  1  3  3 تهران 
28 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  دی 1390  2  50  100  بندر بوشهر
27 شرکت تکسازان (سهامی خاص)  دی 1390  2  10  20  کرج
26 اداره تأسیسات و ساختمان بانک سپه  دی 1390  1  10  10 تهران (باشگاه کارکنان) 
25 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  دی 1390  2  50  100 بندرعباس 
24 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  دی 1390  1  3  3 بیمارستان نهم دی 
23 شرکت آذر پژوهان اندیش (سهامی خاص)  دی 1390  1  2  2 تهران 
22  شرکت دال بتن ایستا پارس (سهامی خاص) آذر 1390   1  3  3  مخزن آب پونک
21  شرکت راه صنعت فلات (سهامی خاص)  آذر 1390  1  10  10 تهران 
20  شرکت سازه گستر ثانی (سهامی خاص)  آذر 1390  1  40  40 تهران 
19  شرکت آریا پلاستیک ایرانیان (سهامی خاص)  آذر 1390  1  5  5 کرج 
18  مجتمع تجاری سیتی سنتر 1 قشم  آبان 1390  1  6  6  جزیره قشم
17  شرکت دریا پتروسازه (سهامی خاص) مهر 1390   1  6  6 دارخوین 
16  شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) مهر 1390  3  4  12 سیرجان 
15  شرکت نیر پارس (گروه صنعتی مپنا)  شهریور 1390 4  19  76  کنگان
14  شرکت بنیاد صنعت خراسان (سهامی خاص) مرداد 1390   2  5  10  تربت حیدریه
13  اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری مرداد 1390   1  18  18  شهرکرد
12  شرکت پایندان (سهامی خاص) مرداد 1390   1  19  79 فاز 14 عسلویه 
 3  20
11  شرکت زلال ایران (سهامی خاص)  مرداد 1390  1  5  5 دارخوین 
10 شرکت پایندان (سهامی خاص) تیر 1390 4 20 80 فاز 14 عسلویه
9 شرکت مهندسی تکناب(سهامی خاص) تیر 1390   1  2  2 باغ موزه بانک مرکزی
تهران
8 شرکت مهندسی تکناب(سهامی خاص) خرداد 1390  1  15  15 باغ موزه بانک مرکزی
تهران
7 شرکت مازند اسانس(سهامی خاص) خرداد 1390   2  4  8  رامسر
6 دانشگاه پیام نور استان لرستان_واحد نور آباد اردیبهشت 1390   1  40  40  نور آباد لرستان
5 شرکت ساسان (سهامی عام)  فروردین 1390  1  12  12  جاده قدیم کرج
4 شرکت نوین سازان افلاک (سهامی خاص)  اسفند 1389  2  10  20 اسلامشهر تهران 
2 شرکت پایندان(سهامی خاص)  بهمن 1389  3  20  60 فاز 14 عسلویه 
1 شرکت سینا ریز جلبک قشم(سهامی خاص)  دی 1389  1  3  3 جزیره قشم