مخازن بتنی آب و فاضلاب

 یکی از پرکاربردترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مخازن بتنی هستند. همچنین تقریبا تمامی سازه های موجود در تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضلاب را مخازن بتنی تشکیل می دهند. وجود ملاحظات غیرسازه ای مربوط به کاربرد این مخازن در سیستم های تصفیه مانند خوردگی، آب بندی، پایداری شیمیایی و دوام سبب شده است که ساخت مخازن بتنی برای کاربرد در صنعت آب و فاضلاب به تخصصی ویژه در طراحی و اجرا تبدیل شود.

لوتوس با دانش فنی و تجربه کارشناسان خود هم اکنون می تواند بهترین خدمات را در زمینه طراحی و ساخت مخازن بتنی ارائه نموده و از اتلاف هزینه های مالی و زمان ناشی از اشکالات طراحی و ساخت جلوگیری کند.

 

تحلیل و طراحی مخازن بتنی

 به عنوان اولین گام در اجرای مخازن بتنی، طراحی نقش بسیار مهمی را در کارایی، ایمنی، دوام و ملاحظات اقتصادی دارد. چنانکه طراحی مخزن به درستی انجام نشده باشد، یا ایمنی و دوام آن به خطر می افتد و یا اینکه صرف هزینه های اضافی باعث اتلاف منابع مالی می شود. دانش فنی و استفاده از آیین نامه های معتبر طراحی، بهترین ابزار برای انجام یک طراحی دقیق و حرفه ای است. 

 مراحل انجام تحلیل و طراحی مخازن بتنی به شرح زیر است:

1- طراحی اولیه براساس فرآیند و معماری مخزن

2- مدلسازی مخزن در نرم افزارهای تحلیل سازه ای

3- بارگذاری و اعمال ترکیبات بار استاندارد

4- تحلیل و تعیین نیروها و تنش ها

5- طراحی سازه ای براساس تحلیل انجام گرفته

6- تهیه نقشه های اجرایی

 

طرح معماری

طرح معماری مخزن شامل طراحی ابعادی و طراحی تمامی لوله کشی ها، اتصالات، بازشوها و دیگر تاسیسات مورد نیاز است. طرح معماری مخزن آب براساس ظرفیت مخزن و در مخازن تصفیه خانه های آب و فاضلاب عموما براساس فرآیند طرح شده انجام می شود.

مخازن آب

      مخازن آب معمولا به دو شکل استوانه ای یا مستطیلی ساخته می شوند که هرکدام دارای مزایای خاص خود هستند که در تصویر مقابل نمونه ای از یک مخزن استوانه ای دیده می شود. اما در عمل بیشتر برای ساخت مخازن آب از مخازن مستطیلی استفاده می شود. همچنین به لحاظ ملاحظات بهره برداری و نگهداری توصیه می شود که این مخازن بصورت دو قلو ساخته شوند. به عنوان مثال به جای ساخت یک مخزن 500 مترمکعبی می توان از دو مخزن 250 مترمکعبی دوقلو (چسبیده به هم) استفاده کرد. بهینه ترین ابعاد مخازن دوقلو در حالتی است که نسبت طول به عرض مخزن معادل 3 به 2 باشد. البته باید توجه داشت که هزینه ساخت مخازن دوقلو همواره بیشتر از ساخت مخزن یکپارچه است چراکه وجود دیوار جداکننده باعث افزایش حجم مصالح مصرفی خواهد شد. در جدول مقابل ابعاد معمول مخازن بتنی آب بصورت نمونه وار آمده است.

جدول ابعاد نمونه وار مخازن بتنی آب مستطیلی دوقلو
ردیف

ظرفیت

طول

عرض

ارتفاع داخلی

ضخامت (cm)
مترمکعب متر دیوار کف سقف
1 100 4.60 3.40 3.50 30 30 25
2 200 6.50 4.90 3.50 30 30 30
3 300 790 6.00 3.50 30 30 30
4 500 10.20 7.70 3.50 30 30 30
5 1000 13.40 10.00 30 30 30 30

 

طرح سازه ای

    طراحی سازه ای مخازن بتنی تصفیه خانه ها براساس نشریه 123 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجام می رسد. مطابق این نشریه کلیه بارهای استاتیکی و دینامیکی از قبیل فشاراستاتیکی فاضلاب، فشار دینامیکی فاضلاب در زمان زلزله، فشار استاتیکی خاک، فشار ناشی از لرزش دیوارها در هنگام زلزله، تغییرات درجه حرارت و ... بر روی سازه اعمال خواهد شد.

جدول مشخصات عمومی
استاندارد طراحی و بارگذاری

- سازمان برنامه و بودجه کشور - نشریه شماره 123

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران

- آیین نامه 2800 طراحی سازه ها در برابر زلزله

 
استاندارد طراحی سازه‌ای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (آبا)
رده بتن

min: C30 (f`c=300 kg/cm2)

عیار بتن 320-425kg/m3  
نسبت آب به سیمان

<0/45

    تحلیل براساس ترکیب بارهای متعدد و طراحی برای هم حالت مقاومت نهایی و هم حالت بهره برداری به انجام می رسد. آیین نامه مورد استفاده در این بخش مبحث نهم مقررات ملی (آبا) است.

    براساس استانداردهای بین المللی و داخلی موجود، برای ساخت تصفیه خانه های بتنی از بتن حداقل با رده C30 با مقاومت مشخصه حدود 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده می شود. حداقل عیار سیمان در این بتن ها متناسب با اندازه سنگدانه ها 360-320 کیلوگرم بر مترمکعب و حداکثر نسبت آب به سیمان معادل 0/45 می باشد.

  مهمترین مزایای تصفیه خانه های بتنی فاضلاب بهداشتی عبارتند از:

1- هزینه بسیار کمتر آنها در ظرفیتهای بیش از 100 مترمکعب در شبانه روز

2- طول عمر بسیار بیشتر نسبت به سیستم های فلزی

3- امکان دفن تصفیه خانه در زمین به سبب مقاومت سازه ای بالا

 

اجرا

به هنگام ساخت یک مخزن بتنی، علاوه بر ملاحظات عمومی سازه های بتنی لازم است که نکات ویژه دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. رعایت این نکات باعث افزایش کارایی، دوام و عمر مخزن خواهد گردید. اگر چه برای رعایت آنها در هنگام ساخت هزینه چندانی صرف نمی شود، اما همین هزینه کم از تحمیل هزینه های گزاف ناشی از تعمیر و نگهداری و تخریب مخزن جلوگیری می کند. برخی از این نکات عبارتند از:

1- کنترل نسبت آب به سیمان جهت کاهش نفوذپذیری و خوردگی آرماتورها
2- تعبیه صحیح درزهای اجرایی، انقباضی و انبساطی جهت کنترل تنش های حرارتی
3- رعایت حداقل پوشش بتنی روی آرماتورها جهت جلوگیری از خوردگی زودرس
4- استفاده از مواد افزودنی جهت افزایش مقاومت و کارایی و کاهش نفوذپذیری
5- کاربرد صحیح آب بند (واتر استاپ) به منظور جلوگیری از عبور سیال از درزها
6- بتن ریزی در دمای استاندارد جهت کنترل ترک های ناشی از جمع شدگی بتن

 

 برای دریافت نقشه یک مخزن بتنی می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

 

دانلود نقشه اتوکد مخزن بتنی