آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهیدان، برج زیتون، طبقه دوازدهم
تلفن تماس: 66069610 - 66069611
شبکه های اجتماعی:
bg_image
2 تیر 1403

HRT (زمان ماند)

HRT (Hydraulic Retention…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

F/M

F/M (Food/Microorganism) نسبت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

بارگذاری حجمی

 بارگذاری حجمی برای…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

HRT (زمان ماند)

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

F/M

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

تیر 02

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

تیر 02

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

تیر 02

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

HRT (زمان ماند)

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

F/M

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi