پکیج خنثی سازی     pH به معنی قدرت هیدوژن (Power of Hydrogen) است که در واقع علامتی است که توسط آن می توان قدرت اسید یا باز را به شکل یک عدد بیان کرد. مقدار pH به کمک رابطه زیر تعیین می شود.

[+ pH=-log[H

   pH محیط بر روی تمامی جانداران شامل انسان ها، جانوران و گیاهان موثر است. حتی تغییرات این پارامتر می تواند تاثیرات بسیار مخربی را بر روی انواع مواد مانند فلزات، مصالح ساختمانی و لوازم زندگی داشته باشد. از این رو تعیین و کنترل آن در سلامت محیط زیست و ساکنان آن بسیار مهم است.
  مطابق تمامی استانداردها برای تخلیه پسابها به محیط زیست حتما باید pH پساب کنترل شده و در محدوده خنثی باشد. طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران محدوده pH مجاز  8/5-6 می باشد.

     بنابراین خنثی سازی یک از واحدهای اساسی در سیستم های تصفیه فاضلابهایی است که مقدار pH آنها خارج از حدود مجاز است. پکیج های خنثی سازی تولیدی لوتوس بصورت اتوماتیک بوده که قادر به انجام کار در دو سیستم پیوسته و ناپیوسته هستند. در این پکیج ها مقدار pH بصورت لحظه به لحظه توسط یک سنسور اندازه گیری شده و به پنل فرمان گزارش داده می شود. پردازنده موجود در این پنل متناسب با مقدار pH یکی از پمپهای تزریق اسید یا قلیا را فعال کرده و بدین صورت پساب خروجی را خنثی سازی می‌کند. 

<

p style=”text-align: justify;”>     یکی دیگر از کاربردهای مهم پکیج های خنثی سازی، استفاده از آنها به عنوان واحدهای پیش تصفیه می باشد. با توجه به اینکه تقریبا تمامی فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در شرایط خنثی از لحاظ pH قابل انجام است، لذا در سیستم هایی که از فرآیندهای بیولوژیکی استفاده می شود لازم است که از پکیج خنثی سازی قبل از این فرآیندها استفاده شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط